ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Oι νέες ώρες κοινής ησυχίας

This post was originally published on this site

Άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας. Η πρώτη μέρα του Οκτώβρη έφερε και την αλλαγή στις ώρες κοινής ησυχίας καθώς εισερχόμαστε στην χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν.4367/2019 προβλέπεται ότι, όλες οι παραβάσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων της παραγράφου 1 περ, α του άρθρου 12 του…

Oι νέες ώρες κοινής ησυχίας

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: