ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-mail info@godzilanews.com σε περίπτωση που:

1) Θέλετε να διαγραφεί η παραπομπή σε κάποια είδηση από το godzilanews.com  για οποιοδήποτε λόγο.

2) Είστε ο διαχειριστής πηγής ειδήσεων που περιλαμβάνεται στο godzilanews.com  και επιθυμείτε να την αφαιρέσετε από το godzilanews.com.
3) Για οποιαδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του godzilanews.com. 

4)All videos that appear on the site are from 3rd-party services such as youtube and are not hosted by godzilanews.com.