ΔΙΑΦΟΡΑ

98 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΛΟΓΩ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΏΝ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID 19), ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 98 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: