ΔΙΑΦΟΡΑ

9 Υδρονομείς στο Δήμο Αγίου Νικολάου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου για την αρδευτική περίοδο 2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 Υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 9 Υδρονομείς στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: