ΔΙΑΦΟΡΑ

9 Προσλήψεις στο Δήμο Ξάνθης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. 9 άτομα στο Δήμο Ξάνθης Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούνιος 16, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: