ΔΙΑΦΟΡΑ

9 Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. 9 άτομα στο Δήμο Κρωπίας Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 19/06/2021-28/06/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: