ΔΙΑΦΟΡΑ

9 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: