ΔΙΑΦΟΡΑ

9 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

This post was originally published on this site

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας Προκηρύσσει Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΚΠΠΘ).    …

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: