ΔΙΑΦΟΡΑ

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα παράτασης. Προκήρυξη

9 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: