ΔΙΑΦΟΡΑ

84 Προσλήψεις σε Ελληνικά Κέντρα έρευνας και Πανεπιστήμια

This post was originally published on this site

  12 άτομα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 24 άτομα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 19 άτομα στο Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 11 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών “Δημόκριτος” 5 άτομα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 5 άτομα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό…

84 Προσλήψεις σε Ελληνικά Κέντρα έρευνας και Πανεπιστήμια

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: