ΔΙΑΦΟΡΑ

8 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οχτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια….

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: