ΔΙΑΦΟΡΑ

8 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. 8 Eργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ιωαννίνων Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 27, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: