ΔΙΑΦΟΡΑ

8 νέες θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο στο Δήμο Λεβαδέων

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων , για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα προσόντα και για την αναφερόμενη χρονική περίοδο, ως ακολούθως: 8 ΥΕ…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: