ΔΙΑΦΟΡΑ

77 Προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (3ετείς συμβάσεις)

This post was originally published on this site

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τριάντα 30 ημέρες από…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: