ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω

This post was originally published on this site

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 26, 2021 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: