ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ESTIA 2021, με το διακριτικό τίτλο «REACT», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωση έργου με 7 άτομα. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2021-28/06/2021 7 άτομα στο Δήμο Θεσσαλονικης

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: