ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

This post was originally published on this site

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για την Οργανική Μονάδα το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Επικοινωνία:  2313 324368 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: