ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

This post was originally published on this site

img

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μήνες και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 (ΠΕ) Αρχαιολόγος
1 (ΤΕ) Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων
1 (ΔΕ) Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)
4 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες (σε αρχαιολογικά έργα)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 18.12.2020 έως 28.12.2020.

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: