ΔΙΑΦΟΡΑ

7 άτομα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 30/3/2021 έως και 5/4/2021. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: