ΔΙΑΦΟΡΑ

67 Γεωπόνοι στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

This post was originally published on this site

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 67 ΠΕ Γεωπόνων με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 67 Γεωπόνοι στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 17, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: