ΔΙΑΦΟΡΑ

66 Προσλήψεις στο Δήμο Ζακύνθου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 66 άτομα στο Δήμο Ζακύνθου

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: