ΔΙΑΦΟΡΑ

6 Mεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα Ανδρέα Γαζή

This post was originally published on this site

Η Διαχειριστική Επιτροπή της κληρονομιάς Ανδρέα Γαζή, για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021, ανακοινώνει τη χορήγηση από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή 6 ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Καταληκτική Ημερομηνία:  Δευτέρα, Νοέμβριος 30, 2020

https://ergasiakanea.eu/category/plus/ekpedefsi/feed%d bloggers like this: