ΔΙΑΦΟΡΑ

6 προσλήψεις χωρίς πτυχίο με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Οινουσσών

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ο Δήμος Οινουσσών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: