ΔΙΑΦΟΡΑ

6 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λιβαδειάς ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.   Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: