ΔΙΑΦΟΡΑ

6 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

This post was originally published on this site

img

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγων
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών
1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14/01/2021 έως 20/01/2021.

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: