ΔΙΑΦΟΡΑ

6 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30/11/2021. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: