ΔΙΑΦΟΡΑ

58 Προσλήψεις στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης

This post was originally published on this site

img

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

  1. ΣΟΧ1/2020 – 1 άτομο
  2. ΣΟΧ2/2020 -15 άτομα
  3. ΣΟΧ3/2020 – 4 άτομα
  4. ΣΟΧ4/2020 – 5 άτομα
  5. ΣΟΧ5/2020 – 8 άτομα
  6. ΣΟΧ6/2020 – 16 άτομα
  7. ΣΟΧ7/2020 – 6 άτομα
  8. ΣΟΧ8/2020 – 3 άτομα

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: