ΔΙΑΦΟΡΑ

57 Προσλήψεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

This post was originally published on this site

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 57 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: