ΔΙΑΦΟΡΑ

53 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πύργου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@1489.syzefxis.gov.gr. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: