ΔΙΑΦΟΡΑ

5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών για τους ΠΕ Αρχαιολόγος, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και χρονικό διάστημα 2 μηνών για τους ΥΕ Εργάτες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 1 ΠΕ Αρχαιολόγων…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: