ΔΙΑΦΟΡΑ

47 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 22838/10-08-2021 και να την υποβάλουν μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο : Των δύο όψεων ατομικού δελτίου ταυτότητας ή…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: