ΔΙΑΦΟΡΑ

46 Προσλήψεις στον Οργανισμό ΚΑτά των ΝΑρκωτικών

This post was originally published on this site

img

Ο Οργανισμός ΚΑτά των ΝΑρκωτικών ανακοινώνει την πρόσληψη:

11 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο»

12 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο»
Αιτήσεις από 13/01/2021 έως 27/01/2021.

ο (2) Ειδικοί Θεραπευτές ΔΕ, για την υλοποίηση της Πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο»

16 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

4 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»

1 ΠΕ Νομικό στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ»

Αιτήσεις από 13/01/2021 έως 27/01/2021.

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: