ΔΙΑΦΟΡΑ

46 Προσλήψεις στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

This post was originally published on this site

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για τον ΑΗΣ Κατταβιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. 46 άτομα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΑΗΣ Κατταβιάς) Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/08/2021-06/09/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: