ΔΙΑΦΟΡΑ

40 άτομα στο Δήμο Κατερίνης

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 06-09-2021. H ανακοίνωση εδώ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: