ΔΙΑΦΟΡΑ

4 προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: