ΔΙΑΦΟΡΑ

4 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την υλοποίηση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – Ε.Κ.Τ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: