ΔΙΑΦΟΡΑ

4 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Φιλιατών

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Φιλιατών

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: