ΔΙΑΦΟΡΑ

4 άτομα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.   Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: