ΔΙΑΦΟΡΑ

4 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Επιγραφικό Μουσείο

This post was originally published on this site

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: