ΔΙΑΦΟΡΑ

35 Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. 35 άτομα στο Δήμο Καλαμαριάς Καταληκτική Ημερομηνία:  Δευτέρα, Ιούλιος 5, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: