ΔΙΑΦΟΡΑ

33 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021. Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: