ΔΙΑΦΟΡΑ

30 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

This post was originally published on this site

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία “Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά” ανακοινώνει τη χορήγηση 30 οικονομικά βοηθήματα σε άτομα που κατάγονται από το Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο και ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

30 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: