ΔΙΑΦΟΡΑ

30 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στο Δήμο Κηφισιάς

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την καθαριότητα σχολικών µονάδων του ∆ήµου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά, Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων 30 ΥΕ καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: