ΔΙΑΦΟΡΑ

30 Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνης

This post was originally published on this site

Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: