ΔΙΑΦΟΡΑ

3η ΥΠΕ: Δείτε ΕΔΩ τους Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

This post was originally published on this site

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού 14-09-2021: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ’ (14.09.2021)   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ Γ’ (14.09.2021)   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ Γ’ (14.09.2021)   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ Γ’ (14.09.2021)   Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: