ΔΙΑΦΟΡΑ

29 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: