ΔΙΑΦΟΡΑ

28 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2021 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: