ΔΙΑΦΟΡΑ

28 Προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη Καταληκτική ημερομηνία:  Τετάρτη, Φεβρουάριος 24, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: