ΔΙΑΦΟΡΑ

25 Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2021 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: