ΔΙΑΦΟΡΑ

24 Προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη αναγκών, του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 9 μηνών. 24 άτομα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: